Održavanje IT opreme i sustava

U mogućnosti smo korisnicima iz segmenta mikro, malih i srednje velikih poduzeća kompletnu informatičku podršku koja će im omogućiti neometano poslovanje i povećanje produktivnosti.

Ugovori o održavanju ili povremene intervencije

Računala i računalna oprema danas su okosnica svakog poslovanja. Pri tome se potrebe mogu razlikovati ovisno o veličini i tipu poduzeća, sektoru u kojem poduzeće djeluje, kao i o odabiru programskog poslovnog rješenja.

Ukoliko ste zainteresirani da mi preuzmemo brigu o Vašoj opremi i da Vam budemo podrška u digitalnom svijetu, prvo ćemo napraviti analizu opreme i potreba koje imate. Kako se potrebe razlikuju od korisnika do korisnika, razlikuju se i modeli ugovora. Ugovori mogu biti baziran na broju opreme i usluga, bazirani na broju rezerviranih sati, ili okvirni ugovori za ad-hoc intervencije ili projekte s ugovorenim popustom na redovni cjenik.

Prvi korak je analiza postojećeg stanja i potencijalnih potreba. Analiza postojećeg stanja je besplatna.

Ukoliko korisnik želi samo periodično koristiti usluge održavanja sustava, može koristiti uslugu održavanja prema pozivu. Održavanje prema pozivu može obuhvaćati sve usluge koje se uobičajeno koriste kod redovnog održavanja i/ili se nalaze u osnovnom cjeniku usluga. U tom slučaju primjenjuju se cijene iz osnovnog cjenika. Ukoliko korisnik već koristi neku od naših usluga koja uključuje ostvarivanje popusta na usluge, popusti se primjenjuju i na održavanje prema pozivu.

Kako u sklopu poslova koja obavljamo često dolazimo u kontakt s povjerljivim podacima, u slučaju ostvarivanja poslovne suradnje, bez obzira radi li se o kontinuiranoj ili povremenoj suradnji, obvezno je potpisivanje ugovora o čuvanju tajnosti podataka.

Što sve može obuhvaćati održavanje IT opreme i sustava

Primjeri što se sve može uključiti u održavanje IT opreme i sustava


Kontrola ispravnosti rada opreme

Periodično hardversko i softversko testiranje i podešavanje opreme, provjera ispravnosti i rada unutar zadanih očekivanih parametara. Ovisno o vrsti radovi se mogu obavljati na lokaciji korisnika ili u servisu.

(Re)Instaliranje operativnog sustava, programa i specijaliziranih programskih rješenja

(Re)Instalacija operativnog sustava (Windows, Linux), prema potrebi, instaliranje korisničkih programa, specijaliziranih programskih rješenja, podrške za baze podataka i slično.

Podešavanje opreme u mrežnom okruženju

Izrada plana adresa, podešavanje mrežnih postavki opreme, podešavanje vatrozida i dijeljenih lokacija, postavljanje mrežne opreme i slično.

Čišćenje računala od zloćudnih programa

Čišćenje računala i poslužitelja od virusa, malwarea i neželjenih programa.

Servis, nadogradnje i/ili izmjena opreme

Servis računalne opreme uslijed kvarova, nadogradnja opreme uz prebacivanje podataka i programa, postavljanje i puštanje u rad nove opreme.

Briga o mail poslužitelju i mailovima

Briga o mail poslužitelju, podešavanja poslužitelja (VPS), kreiranje korisničkih računa, podešavanje spam filtera...

Kreiranje procedura za sigurnosne kopije (backup)

Kreiranje procedura za automatske izrade sigurnosnih kopija ovisno o potrebama korisnika (pohrana na lokalnu mrežu ili cloud), predlaganje opreme, testiranje ispravnosti sigurnosnih kopija.

Savjetovanje za čuvanje podataka sukladno GDPR-u

Savjetovanje i predlaganje procedura za čuvanje i zaštitu podataka u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Podrška korisnicima u svakodnevnom radu

Podrška korisnicima u svladavanju poteškoća u svakodnevnom radu, preko aplikacija za udaljeno spajanje i podršku.

Projekti specifični za klijente

Planiranje i realizacija projekata sukladno specifičnim potrebama klijenata (postavljanje opreme i podešavanja prema specifičnim zahtjevima programskih rješenja, pr. rad na udaljenoj površini, VPN, zdravstvo...).

Najam računalne opreme

Najam računalne opreme po povoljnim cijenama za naše klijente, izdavanje zamjenske opreme u slučaju preuzimanja na servis opreme klijenta...

Savjetodavne usluge

Savjetovanje pri odabiru telekomunikacijskih usluga, savjetovanje pri odabiru programske podrške ili kod kupovine opreme, analiza podataka i izrada izvješća...

Projekti - primjeri

Pogledajte opise nekih usluga i/ili projekata koje smo odradili za naše klijente.


Postavljanje VPN rješenja kod klijenta

Klijent je imao potrebu povezati udaljene poslovnice u jedinstvenu mrežu i osigurati zaštićeni prijenos podataka između računala na udaljenim lokacijama.

Prelazak na novo programsko rješenje

Klijent je odlučio prijeći na novo programsko rješenje. Pri tome je morao obnoviti opremu te osposobiti dodatne usluge kako bi zadovoljio zahtjeve novog programskog rješenja.

Generiranje OPZ-STAT 1 izvješća nakon pripajanja poduzeća

Poduzeća imaju obvezu predavanja OPZ-STAT-1 statističkog izvješća koje se u pravilu generira iz knjigovodstvenih programa. U slučaju pripajanja (spajanja) poduzeća potrebno je objediniti podatke iz više izvora.