Primjeri realiziranih projekata

Za klijente smo odradili različite projekte vezane uz održavanje IT infrastrukture, uvođenje nove opreme i novih funkcionalnosti te prilagodbu potrebama poslovanja i zakonskim regulativama.

Projekti - primjeri

Pogledajte opise nekih usluga i/ili projekata koje smo odradili za naše klijente.


VPN, open VPN, udaljene lokacije

Postavljanje VPN rješenja kod klijenta

Klijent je imao potrebu povezati udaljene poslovnice u jedinstvenu mrežu i osigurati zaštićeni prijenos podataka između računala na udaljenim lokacijama. Iz specifičnih razloga (drugih programskih rješenja) koje koristi, izbor sustava koji će se koristiti je bio limitiran. Pri tome je trebalo osigurati mogućnost promjene pristupa internetu i odabira drugog operatera na lokaciji na kojoj se nalazi poslužitelj bez da ta promjena ima utjecaj na postavke i računala uključena u mrežu.

Klijentu je na centralnoj lokaciji instaliran i podešen openVPN poslužitelj, na sva klijentska računala koja trebaju biti uključena u sustav su instalirane klijentske aplikacije za spajanje na sustav. Ostvarivanje prijave je podešeno s najvećom mogućom sigurnosnom razinom, a dodatno su klijentima dodijeljene jedinstvene IP adrese kako bi pronalaženje pojedinog računala u VPN mreži bilo što jednostavnije.

Kako bi se zadovoljio uvjet za mogućnosti jednostavne promjene pružatelja usluge pristupa internetu, klijentska računala su podešena da se spajaju na adresu koja je povezana s javnom IP adresom centralne lokacije. Na taj način će se u slučaju promjene pružatelja usluge mijenjati samo postavke adrese za spajanje, ali ne i postavke na svim klijentima.