Primjeri realiziranih projekata

Za klijente smo odradili različite projekte vezane uz održavanje IT infrastrukture, uvođenje nove opreme i novih funkcionalnosti te prilagodbu potrebama poslovanja i zakonskim regulativama.

Projekti - primjeri

Pogledajte opise nekih usluga i/ili projekata koje smo odradili za naše klijente.


rdp, poslužitelj, baza, transfer

Prelazak na novo programsko rješenje

Klijent je odlučio prijeći na novo programsko rješenje. Pri tome je morao obnoviti opremu te osposobiti dodatne usluge kako bi zadovoljio zahtjeve novog programskog rješenja. Dodatno je bilo potrebno prenijeti šifrarnike kako bi se što prije moglo započeti korištenje novog programskog rješenja.

Kod klijenta je postavljen te su podešene postavke novog poslužitelja, instalirana je baza podataka te popratna potrebna programska podrška. Kako klijent ima poslovnice na udaljenim lokacijama, osigurana je sigurna veza za potrebe spajanja preko RDP-a (pristup za udaljeni rad). Da bi se što prije moglo započeti s radom, odradili smo konverziju podataka kako bi se uspješno mogao obaviti transfer šifrarnika. Na klijentskim računalima odrađena su sva potrebna podešavanja te je podešen ispis na lokalna računa s udaljenog poslužitelja.